سخت افزار کنترل تماس

در مراکزی که از دستگاه سانتزال استفاده نمیشود و مدیریت تمایل دارد تماسهای برقرار شده را کنترل نماید می توان ازاین سخت افزار استفاده نمود

سخت افزار کنترل تماسهای تلفنی در نمونه های ۱خط، ۴ خط و ۸ خط طراحی و تولید شده که در زیر به  قابلیت های هر نمونه اشاره گردیده است.

مشخصات دستگاه تک خط ارتباط دائم

تعداد خط ورودی ۱خط
قابلیت آشکار سازی شماره گیری تن و پالس
نمایشگر lcd بدون نمایشگر
حافظه بدون حافظه
caller id dtmf
ارتباط صوتی ندارد
ارتباط با کامپیوتر rs232
نمایشگر پر شدن حافظه ندارد

 

 

مشخصات دستگاه ۴ خط ارتباط دائم

تعداد خط ورودی ۴خط
قابلیت آشکار سازی شماره گیری تن و پالس
نمایشگر lcd بدون نمایشگر
حافظه بدون حافظه
caller id dtmf
ارتباط صوتی ندارد
ارتباط با کامپیوتر rs232
نمایشگر پر شدن حافظه ندارد

 

 

مشخصات دستگاه ۸ خط ارتباط دائم

تعداد خط ورودی ۸خط
قابلیت آشکار سازی شماره گیری تن و پالس
نمایشگر lcd بدون نمایشگر
حافظه بدون حافظه
caller id dtmf
ارتباط صوتی ندارد
ارتباط با کامپیوتر rs232
نمایشگر پر شدن حافظه ندارد

 

Comments are closed.